<
toekenningen

Regeling Architectuur → Publicatie

Modern Architecture: A Planetary Warming History

Architecture Observer

€ 9.138

Architectuurhistoricus Hans Ibelings stelt dat klimaatverandering niet alleen de architectuur dwingt tot aanpassing, maar ook consequenties heeft voor de architectuurgeschiedenis. Moderne architectuur is net als klimaatverandering innig verbonden met de industriële revolutie. Om te kunnen begrijpen waar de discipline nu staat, is het belangrijk de bijdrage van de architectuur aan de huidige ecologische crisis te doorgronden. Daarom wordt in samenwerking met de aanvrager een publicatie ontwikkeld met daarin een geschiedschrijving waarin enerzijds de conventionele hoogtepunten van de moderne architectuur vanaf Joseph Paxtons Crystal Palace (1851) worden geplaatst in het licht van de opwarming van de aarde, en anderzijds de contouren worden geschetst van een alternatieve ecologische geschiedenis, van John Ruskin en Elisée Reclus tot Frei Otto en Lacaton & Vassal. Het resultaat is een Engelstalig boek dat een pleidooi is voor een ander perspectief op de architectuur(geschiedenis) waarbij architectonische creativiteit en ecologische destructie worden gezien als twee zijden van de dezelfde medaille van de vooruitgang, die het denken nog altijd beheerst, en die in het licht van de planetaire opwarming dringend moet worden herzien. Het boek zal internationaal onder de aandacht worden gebracht met een serie lezingen/boekpresentaties op architectuurscholen en in gespecialiseerde boekwinkels, gedurende de winter van 2021/2022.

website

architecturalobserver.com