<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Modern Dioramas. The Image of Objectivity

Studio Daria Kiseleva

€ 7.500

'Modern Dioramas. The Image of Objectivity' wordt een experimentele film waarin classificeringssystemen onder de loep worden genomen. Hierbij zal Daria Kiseleva kijken naar de rol van representaties en reflecteren op de notie van objectiviteit. Ze wil hierbinnen de rol van beelden bepalen in het vormen van collectieve kennis door te kijken naar de geschiedenis van wetenschap, cultuur, filosofie, media en technologie. Daarnaast wil ze onderzoeken hoe zowel oude als moderne vormen van categorisatie bijdragen aan het creëren van een globaal archief. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is te bevragen hoe bepaalde waarden en normen ontstaan en hoe ongelijkheid wordt gereproduceerd en geautomatiseerd. De startsubsidie zal worden gebruikt om de organisatorische aspecten van het project te definiëren, meerdere bibliotheken en archieven te bezoeken, interviews af te nemen en testmateriaal te schieten.