<
toekenningen

Moerasdraak bespeelt Waterwolf

Nienhuis landschapsarchitectuur, Steven van Schuppen, gemeente Den Bosch en BVR adviseurs ruimtelijke ordening

€ 10.000

In het project 'Moerasdraak bespeelt Waterwolf' verkennen Arjan Nienhuis en Steven van Schuppen welke ingrepen en waterrijke strategieën uit het verleden in het kader van klimaatverandering passen bij de ontwikkeling en transformatie van toekomstig stedelijk gebied. Het historisch gegroeide landschap van de Zuiderwaterlinie biedt voor de aanvrager interessante aanknopingspunten en op dat repertoire bouwen ze voort. Op basis van reflectie op bestaand historisch onderzoek en ruimtelijke casestudies werkt het onderzoek toe naar het opstarten van pilotprojecten op proeflocaties. Hiervoor zijn in overleg met gemeente Den Bosch, Provincie Brabant en Provincie Gelderland drie pilotlocaties boven komen drijven: de Diezemonding, de Maaspoort en het Maasoeverpark. Bij dit onderzoek ontvangt het team ondersteuning van een adviseur van de gemeente Den Bosch en stedenbouwkundig bureau BVR.