<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Moerwijk: alle kaarten op tafel. Cartopologie in transitie?

Dear Hunter i.s.m. gemeente Den Haag, Vestia, Platform Stad en Mijn Moerwijk

€ 28.873

Moerwijk staat voor uitdagingen die in het licht van aanstaande transities nog urgenter worden. Bewoners en gemeente trekken daarom op met Dear Hunter om innovatieve participatie-methodes te testen die de kloof tussen het beleid en de straat kunnen verkleinen. Door intensief veldwerk, ontdekt de ambtenaar de cartopoloog in zichzelf en neemt de bewoner hen mee in de dagelijkse realiteit van de ruimte. Deze nieuwe werkwijze kan vervolgens ook in andere Haagse wijken worden toegepast.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Vitale steden en dorpen #1.

website

dearhunter.eu