<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Startsubsidie

Monkey Factor - Small stories for a reconciliation with nature

Angelo Renna

€ 6.303

In het licht van het Antroproceen, de voorgestelde naam van het tijdperk waarin het Aardse klimaat en de atmosfeer de gevolgen ondervinden van menselijke activiteit, bekijkt architect Angelo Renno hoe de impact van de mens op het milieu tot een hernieuwde balans tussen natuur en de bebouwde omgeving kan leiden. Zonder de negatieve gevolgen van het menselijk ingrijpen uit het oog te verliezen, voert Renno onderzoek uit naar manieren waarop natuur reeds wordt ingebed binnen de architectuur. Vier parameters staan daarbij centraal: dieren, planten, ondergrond en water. Door middel van interviews met architect Andrea Branzi, antropoloog Jamila Bargach, fotograaf Sebastian Salgado, onderzoeker Mark Goddard, kunstenaar Kakob Tigges en landschapsarchitect Thijs de Zeeuw verzameld de aanvrager visies en goede voorbeelden waarbij natuur is ingebed in het ontwerp. Dit verwerkt Renno tot een publicatie met een reeks korte verhalen, ontwerpstrategieën en fresco's die een nieuwe samenleving tussen mens en dier tonen.

website

www.angelorenna.com