<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Startsubsidie

Monument II

Mary-Lou Berkulin

€ 7.656

'Monument' is een reeks fanzines geïnitieerd door Mary-Lou Berkulin over een groep Nederlandse modeontwerpers die werkzaam waren rond de eeuwwisseling en die onderdeel waren van de 'Dutch Wave'. Ieder issue wordt gewijd zijn aan een ontwerper of ontwerpduo. Dit jaar verschijnt Monument II over Keupr/van Bentm. Het magazine toont het volledige oeuvre van de ontwerpers en bevat een longread, quotes uit gesprekken met de ontwerpers, archiefmateriaal en nieuwe fotografie. De nadruk ligt op begrippen als tijdloosheid in tegenstelling tot vluchtigheid. De doelstelling van Monument is om het werk van deze groep ontwerpers een vaste plek te geven in het geheugen van het publiek. Door terug te kijken naar dit werk beoogt Berkulin te reflecteren op het huidige modesysteem en op de vraag: 'Waarom willen we in de mode altijd iets nieuws zien?'. Bij het project zijn Karen van de Kraats als grafisch ontwerper en Laura Gardner als schrijver van de longread betrokken. Verder wordt samen gewerkt met het pr-bureau Schoon den Boer, fotograaf Roos Quakernaat, Sebastiaan Hanekroot en modelector Daniëlle Bruggeman (Artez), en Modekern.

website

mary-louberkulin.com