<
toekenningen

Non-fictie Transmediaregeling → AV productie

Moskee in de stad

Verhaalmakers

€ 15.000

Anne Dessing studeerde in 2012 af aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam in de richting Architectuur. Het afstudeerwerk van Dessing genaamd 'omgevingsarticulaties' is een onderzoek naar strategieën om bijzondere woonhuizen in Amsterdam te ontwerpen. Dessing brengt hierin verschillende tekortkomingen van een bedrijventerrein, een naoorlogse wijk en een park in kaart. Door selectief concessies te doen aan het wooncomfort en het toestaan van woningbouw op deze locaties worden de onvolkomenheden van de plek geadresseerd. De concessies maken de woningen specifiek en daarmee aantrekkelijk. In haar ontwikkelplan beschrijft Dessing dat ze verder onderzoek wil doen naar de condities van de parklocatie. Aan de ene kant door een theoretisch onderzoek te doen naar de gevoeligheden en kansen van een situatie die 'wringt'. Aan de ander kant door een praktisch onderzoek te doen naar de relatie tussen architectuur en context met als case study het ontwerpen van een huis in een park. Door 1 op 1 testopstellingen te bouwen wil Dessing het antwoord vinden op verschillende ontwerpvraagstukken.

Dit project is ondersteund in het kader van de Non-Fictie Transmediaregeling die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met het Nederlands Filmfonds uitvoerde. De Non-Fictie Transmediaregeling was gericht op het onderzoek naar nieuwe journalistieke vormen van online storytelling en innovatieve combinaties van mediagebruik. De regeling had als doel makers in staat te stellen nieuwe verhalen te vertellen en een nieuw publiek te bereiken.

website

www.moskeeindestad.nl