<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

MOTI, museum of the image

€ 100.000

Het Museum of the Image (MOTI) in Breda beoogt museale tradities te verbinden aan de hedendaagse, visuele cultuur waarbij vormgeving, architectuur, beeldende kunst, mode en e-cultuur worden gecombineerd. Het museum bestudeert en stimuleert de ontwikkelingen in de beeldcultuur en de daaruit voortkomende crosssectorale samenwerkingen. Met het programma wil het museum zich positioneren als Nederlands expertisecentrum voor beeldcultuur. Het activiteitenprogramma voor 2016 is opgedeeld in drie hoofdlijnen: concept, platform en museale waarden. Binnen deze hoofdlijnen worden onder andere tentoonstellingen georganiseerd over beeldcultuur in de collectie en een tentoonstelling over beeldcultuur voor jongeren. Tevens wordt het project 'Beeldjagers' voortgezet, alsmede de Beeldcultuurkrant. Daarnaast wordt de Crypto Design Challenge georganiseerd. Verder bestaat het programma uit verschillende tentoonstellingen en activiteiten rondom specifieke thema's. Bij vrijwel alle activiteiten zijn uiteenlopende partners uit de diverse vakgebieden betrokken.

website

www.motimuseum.nl