<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Mourning at the Tip of the Melted Iceberg

Stefan Schafer

€ 7.490

Met het project 'Morning at the Tip of the Melted Iceberg' onderzoekt Stefan Schafer de kracht en betekenis van herdenkingsrituelen in de context van milieuvervuiling door klimaatverandering. Schafer is van plan een poëtische benadering te ontwikkelen om met natuurlijk verval om te gaan. Met het werk, dat zal bestaan uit zowel gesproken als visuele gedichten wil Schafer met de notie van verval en uitsterving, een emotionele laag aan het discours over klimaatverandering toevoegen. Volgens Schafer kan door in te spelen op menselijke empathie voor de levende natuur om hen heen een beroep worden gedaan op milieuverantwoordelijkheid. Voor het project werkt Schafer samen met antropoloog Irene Stengs (KNAW) en schrijver, dichter, onderzoeker Nadia de Vries. De gesproken en visuele gedichten worden aan de hand van een livestream en een expositie in juli 2021 gepresenteerd bij NeverNeverland in Amsterdam.