<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Productontwikkeling

Multiform

Gabriel Fontana

€ 14.800

Het project 'Multiform' van ontwerper Gabriel Fontana is een onderzoeksproject waarin de sociale en politieke rol van sport in de maatschappij wordt bevraagd en sport wordt geherdefinieerd. Gabriel Fontana stelt dat bestaande economische, bestuurlijke en democratische structuren wankelen en dat nieuwe relaties en waarden tussen mensen moeten worden ontwikkeld. Hij ziet daarin een rol weggelegd voor sport om een normatief en binair systeem om te bouwen tot een meer begripvol en inclusief systeem. Gabriel Fontana heeft onder scholieren onderzocht hoe de gymles op school wordt ervaren en merkte dat de les ervaren wordt als een onveilige omgeving: als plek waar competitie in plaats van samenwerking voorop staat, waar stereotype genderindeling wordt gestimuleerd en waar sommige lichaamstypen worden uitgesloten. Gabriel Fontana bouwt voort op alternatieve sportonderdelen en spellen, waarin bijvoorbeeld niet twee teams tegen elkaar strijden, maar meerdere teams tegen elkaar en waarin teams in wisselende samenstelling kunnen samenwerken. Hiermee wordt het wisselen van rollen en wisselende verhoudingen tot de tegenpartijen gestimuleerd. Deelnemers leren omgaan met steeds nieuwe perspectieven en een nieuwe samenstelling van de groep. Met nieuwe kleding, spellen en objecten wordt een toolkit ontwikkeld om door middel van sport bij te dragen aan inclusiviteit en om binnen het onderwijssysteem debat over diversiteit te bevorderen. Multiform wordt ontwikkeld in samenwerking met Citylab 010, COC Rotterdam, The Commune design incubator, een aantal middelbare scholen in Rotterdam en diverse onderzoekers op gebieden van ontwerp, sport en educatie. De subsidieaanvraag richt zich op de ontwikkeling van de kleding met wisselende kleurcodes als onderdeel van de toolkit en het documenteren van het project om meer partijen te laten aanhaken.


'Multiform' was onderdeel van de online expositie 'Chronic Health – Happily ever after?' tijdens Dutch Design Week 2020. Vijftien projecten lieten zien hoe ontwerpers met een hernieuwde blik naar gezondheid kijken.

website

www.multi-form.org