<
toekenningen

ARO open oproepen → Onderzoek

Multifunctionele landbouw en agrotoerisme aan de Waddenkust

Noordpeil BV

€ 5.000

Het voorstel van NO.ORDPEIL heeft als doel het aanscherpen en ontrafelen van de ruimtelijke en maatschappelijke opgaven met betrekking tot multifunctionele landbouw en agrotoerisme in het kleiweidegebied van het werelderfgoed Waddenkustgebied en het in beeld brengen van diverse belangen, partijen en netwerken. In het kader van de Landschapstriënnale 2023 voert het team een ontwerpend onderzoek uit waarbij de balans tussen ecologie, erfgoed en economie in dit gebied uitgangspunt is. De volgende onderzoeksvragen staan centraal: Hoe kan een toekomstbestendige multifunctionele landbouw met aandacht voor agrotoerisme ontwikkeld worden in synergie met regionale identiteiten en cultuurlandschappelijke waarden van het kustlandschap van Den Helder tot aan de Duitse grens? Hoe wordt participatie en maatschappelijke betrokkenheid gerealiseerd op lokaal en regionaal niveau om tot breed gedragen oplossingen te komen?

Dit voorstel is ondersteund vanuit de opstartsubsidie van de Open Oproep Prachtige productielandschappen.

website

www.noordpeil.nl