<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Naar een Nieuwe Streekarchitectuur

Bouwtuin i.s.m. Stichting Goois Natuurreservaat en gemeente Hilversum

€ 29.960

Wat als de dorps- of stadsrand een (bio)diverse woon-werkomgeving wordt, passend bij de bodem (zand, veen of klei) en het specifieke karakter van het aangrenzende landschap (bijv. bos-, veen-weide- en plassengebied), waar bewoners aan de slag kunnen gaan met woning- bouw, waar de (her)ontwikkelde woningen architectonische waarde krijgen door het gebruik van hernieuwbare streekmaterialen en waar economische mogelijkheden ontstaan voor boer- en, bouwers, burgers en overheden binnen toekomstbestendige samenwerkingsverbanden?

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Toekomstbestendig landelijk gebied #1.

website

bouwtuin.wordpress.com