<
toekenningen

Regeling Architectuur → Publicatie

Natuur Inclusieve Architectuur

Stichting nai010 uitgevers

€ 31.037

Hoewel natuurinclusief ontwerpen vanzelfsprekend is geworden, ontbreekt het volgens de aanvrager aan toepasbare kennis op de schaal van het gebouw. De publicatie 'Natuur Inclusieve Architectuur' zet – in de vorm van ecologische ontwerpuitgangspunten en de technische uitwerking daarvan – de stap naar natuurinclusieve architectuur en helpt ontwerpers, opdrachtgevers en beleidsmakers natuurwaarde en biodiversiteit te integreren in de architectuur. De publicatie is een praktisch handboek voor het natuurinclusief ontwerpen van gebouwen. Het geeft onder meer antwoord op de vraag hoe gebouwen natuurinclusief kunnen worden ontworpen, welke ontwerpmethoden en strategieën en welk materiaalgebruik en detaillering daarbij kan worden toegepast. Deze principes en methoden worden geïllustreerd aan de hand van gerealiseerde praktijkvoorbeelden. De publicatie behandelt het gebouw als een substraat voor flora en fauna: het laat zien dat een gebouw niet alleen voor mensen hoeft te worden ontworpen, maar ook voor dieren en planten. Het behandelt het gebouw als biotoop en laat zien hoe flora en fauna verbonden kunnen worden met de menselijke functies, zodat met nieuwe inzichten kan worden gereageerd op de groeiende vraag naar natuurinclusief bouwen. Doel van de publicatie is om architecten, ontwerpers, ecologen en opdrachtgevers te informeren en te inspireren en praktische handvatten te bieden om natuurinclusief te bouwen. Het project is een initiatief van Piet Vollaard, Jacques Vink van architectenbureau Ruimtelab en Niels de Zwarte van Bureau Stadsnatuur. Alle drie zijn zij betrokken bij het samenwerkingsverband De Natuurlijke Stad.

website

www.nai010.com