<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Publicatie

Nederlandse identiteit in illustratie

Merel Corduwener

€ 18.000

Merel Corduwener signaleert dat Nederland zich in een identiteitscrisis bevindt. Daarom ontwikkelt zij een geïllustreerd boek dat een gevarieerd beeld van het dagelijks leven in Nederland biedt en voorbij gaat aan de bestaande clichés. Zij wil ook dat elke Nederlander zich in het boek kan herkennen. Hiervoor betrekt zij mensen met diverse achtergronden, uit verschillende werkvelden en omgevingen bij de totstandkoming van het boek door veldonderzoek te verrichten, bijeenkomsten te organiseren en een uitgebreide enquête uit te zetten. Het boek laat een variatie van onderwerpen zien; van de overeenkomsten en verschillen tussen de provincies tot de alledaagse taferelen. In de illustraties wisselt zij grid af met pagina-vullende tekeningen om te kunnen in- en uitzoomen op verschillende onderwerpen. Het boek wordt gerealiseerd in samenwerking met uitgeverij Atlas in de zomer of herfst van 2018.

website

www.merelcorduwener.com