<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Website / applicatie

Network of Games

Chrissy Gaglione

€ 7.500

Met het project 'Network of Games' gaat Chrissy Gaglione van Games for Cities een digitale infrastructuur opzetten die verschillende serious games met elkaar verbindt. De aanvrager ziet dat spellen zowel kwantitatieve als kwalitatieve data produceren die behapbaar en betekenisvol zijn voor gemeenschappen en beleidsmakers. Het doel van het project is om te komen tot een goede kennisuitwisseling tussen de bestaande spelinitiatieven en de effectieve data uit de spellen meer inzichtelijk te maken. Enerzijds wordt dit gedaan door de achterliggende onderzoeken die ten grondslag liggen aan de serious games inzichtelijk te maken. Daarnaast wordt aan de bestaande spellen een techniek met NFC chips toegevoegd, zodat er datasets ontstaan per gespeeld spel. Deze worden digitaal opgeslagen en kunnen onderling worden uitgewisseld. Voor het opzetten van de eerste pilot zijn drie bestaande serious games geselecteerd die aan elkaar zullen worden verbonden: Affordable Housing Game van Urban Land Institute Europe, Sustainable Tourism Game van Play the City en Mobility Safari van de Universiteit van Groningen. Wanneer de pilot gereed is, wil de aanvrager in samenwerking met investeerders het platform verder opschalen om te komen tot de gewenste open source digitale infrastructuur van serious games. De lancering van het eindresultaat zal gebeuren in de vorm van een internationaal symposium.