<
toekenningen

Regeling Architectuur → Website / applicatie

Network of Games

Play the City

€ 45.720

Met het project 'Network of Games' wil Play the City een digitale infrastructuur opzetten die verschillende serious games met elkaar verbindt. De aanvrager ziet dat games zowel kwantitatieve als kwalitatieve data produceren die behapbaar en betekenisvol zijn voor gemeenschappen en beleidsmakers. Vaak zijn ze op een heel specifiek thema of onderwerp gefocust, maar de gegevens die uit een spel voortvloeien kunnen op hun beurt ook weer interessante input vormen voor andere serious games. Door games en datasets te combineren worden spelmogelijkheden uitgebreid en kunnen ze beter in het debat over complexe stedelijke opgaven worden ingezet, zo is de verwachting van de aanvrager. Er is gekozen om een mobiele app te ontwikkelen om de data van verschillende bestaande serious games te kunnen ophalen en gebruiken. De output zal worden verzameld op een interactief platform. Het project bestaat uit drie stappen: het digitaliseren van city game datasets, het verbinden van datalagen en het inzetten van keuzes van spelers voor het geven van feedback bij het spelen van andere games. Er wordt gestreefd naar een grote publieke bèta-test tijdens WeMakeTheCity in 2020. Voor het project werkt de aanvrager in een kernteam samen met Cristina Ampatzidou, Igor Mayer en Bahcesehir University Gamelab (BUG Lab). Daarnaast wordt ze bijgestaan door data-experts, stedenbouwers en wetenschappers van onder andere de WAAG, de Hogeschool van Amsterdam en het Project Management Bureau en de Chief Technology Office van de gemeente Amsterdam.