<
toekenningen

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma → 1-jarig Activiteitenprogramma

New Creatives 2.0

Stichting sQuare

€ 50.653

Creatieve makers met een mbo4-achtergrond hebben een andere signatuur dan makers van de kunstacademies. Volgens Stichting sQuare betreft het een groep bijzondere en getalenteerde makers/ ondernemers, die hun weg in de creatieve industrie nu nog te weinig vindt. Het komend jaar gaat Stichting sQuare aan de slag met een groep van deze talenten; ze worden gekoppeld aan de creatieve industrie voor opdrachten, ontwikkelen samen trainingen voor kennisuitwisselingen, verbeteren hun portfolio, maken eigen werk in bijzondere community projecten en ontvangen training en coaching.