<
toekenningen

Regeling Internationalisering → Open oproep fase 3

New Media Centre in Yekaterinburg

SVESMI HOLDING BV

€ 20.000

SVESMI (NL) werkt samen met de Municipal Association of Libraries (MAL), de cultuur afdeling van de gemeente Yekaterinburg en The July 16 Agency aan een nieuw type maatschappelijk centrum in de stad Yekaterinburg, Rusland. Het project bouwt voort op de fysieke structuur van gemeentelijke bibliotheken uit het socialistische welvaartssysteem, die tot op heden een sterke maatschappelijke rol en reputatie hebben. Het team stelt dat dit netwerk van bibliotheken aan vernieuwing toe is om beter aan te sluiten op de hedendaagse maatschappij. Het uiteindelijke doel van het project is om 'bibliotheek 17' binnen het netwerk van bibliotheken daadwerkelijk te transformeren tot een New Media Centre, naar schetsontwerp uit het onderzoek.

Deze follow-up fase zet het team in om draagvlak bij verschillende partijen te vergroten en verstevigen. Dit gebeurt onder andere door het culturele programma te verduurzamen middels een aantal bijzondere lezingen onder de titel 'Stars in the Library'. Het team zal actief de pers betrekken om het belang van en het gesprek over een strategische herbestemming van het bibliotheeksysteem aan te jagen en zodoende meer aandacht te genereren voor het project en de visie. Zo beoogt het team 2 strategisch gepubliceerde artikelen die het project in een internationale context plaatsen rondom de hedendaagse rol en betekenis van bibliotheken als ontmoetingsplekken. Parallel daaraan wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt in een Album, dit moet het laatste deel van de handleiding worden die in fase 2 is ontwikkeld. Dit wervende document zetten het team en de directies van MAL in om invloedrijke stakeholders te inspireren. Fase drie is dan ook tevens gericht op de lokale politiek, overheid en potentiële private financiers. Ten einde de mogelijkheden voor de realisatie van de transformatie van 'bibliotheek 17' in Yekaterinburg te vergroten.

Meer informatie fase 2

Meer informatie fase 1

website

svesmi.eu