<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Documentaire

New Neapolis

StudioRev

€ 50.000

De documentaire 'New Neapolis' moet het (uiteindelijke) startschot vormen voor de toekomstige verbroedering van vier havensteden, die veel van elkaar kunnen opsteken: Rotterdam, Napels, Liverpool en Marseille. Kunstenaar en filmmaker Gyz La Rivière wil hierin de ontwikkelgeschiedenis vertellen vanuit een fictieve toekomst. De documentaire kan volgens de aanvrager gezien worden als een moderne propagandafilm, met een knipoog, die een voedingsbodem moet leggen voor de bereidheid tot samenwerking tussen deze steden op academisch, sociaal, cultureel, sportief, economisch gebied, en op het vlak van onder meer werkgelegenheid, watermanagement, energie, duurzaamheid, gezondheid en criminaliteitspreventie. Het narratief van deze documentaire wordt gevormd binnen een proloog en acht hoofdstukken: Sailortowns & alleys, Verering, Boefjes, Divercity, Stadsvernieuwing & Blitz, bouwen voor het volk?, Waterfront Gentrification, Evil City: een ode aan de volkswijk, Yes Future!: New Neapolis. De première wordt verwacht op het IFFR2020. Samen met CBK, TENT Rotterdam en Worm worden flankerende exposities en activiteiten georganiseerd. Dit voorstel is het resultaat van een eerder verleende startsubsidie.

website

gyzlariviere.nl