<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

NEW NOISES NEW VOICES

Martina Raponi

€ 7.500

Martina Raponi is kind van dove ouders en al jarenlang geïnteresseerd in 'noise'. Met dit project wil Raponi haar onderzoek naar 'noise' in relatie tot stem en doofheid continueren. Het project is gericht op de ontwikkeling van een speculatief audiovisueel werk dat is gebaseerd op een 'sonic future beyond audibility'. Het doel is om dove personen te onderzoeken binnen een visuele en auditieve wereld die steeds meer wordt gevormd door AI, surveillance en technologische vooruitgang. Referentiepunten in haar onderzoek zijn onder meer de vibro-tactiele gevoeligheid van doven en de multidimensionale articulatie van gebarentaal. Dit onderzoek omvat recente technologische ontwikkelingen in VR-apps die de hand volgen voor het leren en vertalen van gebarentaal, maar ook voorspellende spraakherkenningstools (zoals Sine Wave Speech). Het project komt tot stand in nauwe samenwerking met doven. Verder zal worden samengewerkt met kinderen van doven, gebarentaaltolken en verschillende (technische) ontwikkelaars.

website

www.noiserr.xyz