<
toekenningen

Deelregeling Talentontwikkeling → Open oproep

New Study Postures

Namaste B.V. + VU Amsterdam + UMC Groningen

€ 25.000

Boris Lancelot studeerde in 2018 af van de Design Academie in Eindhoven met zijn project “Techno Motion”. Een experimenteel en alternatief project voor werk- en schoolomgevingen die verschillende soorten houdingen en bewegingen aanmoedigt. De overgang naar een nieuwe manier van werken stuit volgens Lancelot op culturele en psychologische onwennigheid, maar ook op praktische bezwaren. Vooral volwassen gebruikers vinden het lastig en zelfs vervelend om af te wijken van hun vaste zitgewoonten. Met zijn project “New Study Postures” wil de ontwerper een volgende stap zetten. In samenwerking met Dr. John van der Kamp en Dr. Simone Caljouw gaat hij onderzoek doen naar werk- en studeerlandschappen. Hierin worden methodes gevalideerd om verschillende zithoudingen te classificeren. Lancelot en zijn samenwerkingspartners spreken de ambitie uit om met dit project een realistisch voorstel te doen die de filosofie over werkhoudingen, gezondheid en vitaliteit een nieuwe impuls geeft.

Dit project is onder voorwaarde gehonoreerd vanuit de Open Oproep Ruimte voor Talent.