<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Startsubsidie

New York: Next-Generation Water Management Planning

One Architecture

€ 7.500

Met dit onderzoeksproject in New York en New Jersey kijkt One Architecture - als vertegenwoordiger van Dutch Water Design, een samenwerking van ontwerpbureaus - op welke wijze Nederlandse ontwerpexpertise met water in een internationale context inzetbaar is.
Na de orkaan 'Sandy' is in de VS duidelijk geworden dat watermanagement niet los gezien kan worden van stedelijke vraagstukken. Nederland is zich van deze koppeling van oudsher bewust. Inmiddels is deze expertise een succesvol exportproduct.

Het doel van dit project is een aanzet te geven tot een structurele werkrelatie van Nederlandse ontwerpers op het gebied van watermanagement in stedelijke gebieden.
Hiervoor zal Dutch Water Design tijdens een bezoek aan New York en New Jersey in oktober 2013 een aantal evenementen bijwonen om inzicht te krijgen in de rol van het ontwerp in het domein van watermanagement: een door het Nederlandse consulaat georganiseerde 'round-table' en verschillende evenementen aan Columbia University. Daarnaast worden de voorbereidingen getroffen voor deelname aan de H209 conferentie. Op basis van deze activiteiten ontstaat een eerste werkrelatie en wordt er samen met de Amerikaanse partners nagedacht over een structurele samenwerking.

In augustus 2013 zijn zij tevens geselecteerd als een van de deelnemers aan het project Rebuild by Design. Dit cross-sectorale initiatief van de Hurricane Sandy Rebuilding Task Force wilt innovatieve planning en ontwerpoplossingen vinden voor de regio's die werden verwoest door orkaan Sandy. >> Zie ook hier voor meer informatie

Next Generation Water Management Planning is met een startsubsidie ondersteund vanuit de Deelregeling Internationalisering.

website

www.onearchitecture.nl