<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Publicatie

NEXT UP - Dutch Design In A Changing World

Stichting NAi Uitgevers Publishers

€ 23.997

'NEXT UP - Dutch Design In A Changing World' is een plaatsbepaling van een nieuwe generatie Nederlands ontwerpers. Journalist, curator en moderator Jeroen Junte onderzoekt, beschrijft en analyseert hoe de eerste 'post-crisisgeneratie' nieuwe wegen inslaat en daarmee zichzelf en Dutch Design opnieuw uitvindt. Hierin staat een aantal thema's centraal, zoals activisme, emancipatie, onderzoek en innovatieve instrumentaria. Het project resulteert in een publicatie, podcasts en een event in Pakhuis de Zwijger. De Engelstalige publicatie wordt voor het eerst gepresenteerd tijdens Milan Design Week 2019 en verschijnt in een oplage van 2.000 stuks.

website

www.nai010.com