<
toekenningen

ARO open oproepen → Onderzoek

Nieuwe Energie voor de Bollenstreek

Generation.Energy

€ 29.900

Ontwerp- en adviesbureau Generation.Energy onderzoekt de mogelijkheden van het verbinden van de energie- en landbouwtransitie in Zuid-Hollandse Bollenstreek. In het gebied spelen rondom deze opgave vijf belangrijke thema's: verzilting, afname van biodiversiteit, het (behouden van een) uniek(e) landschap met bijbehorend toerisme en de behoefte aan schone energie. Met Nieuwe Energie voor de Bollenstreek werkt het bureau samen met Regio Holland Rijnland, het Hoogheemraadschap Rijnland en de gemeenten in het gebied aan een ontwerpend onderzoek om te verkennen hoe opwekking van zonne- en windenergie de verduurzamingstransitie van bollengebieden kan versnellen. Het team stelt dat er veel onderzoek op dit vlak wordt gedaan op kavelniveau, maar dat er in dit gebied meer kansen en combinaties van functies te definiëren zijn op een hoger schaalniveau. In de eerste fase van het onderzoek ligt de focus op de vijf thema's, zowel individueel als in combinatie. Zo is het watersysteem niet los te zien van biodiversiteit en staat een toekomstbestendige bloem- en bollenteelt altijd in relatie tot het toerisme. Via analyse van bestaande onderzoeken en werksessies met de partners worden de eerste kansen, bedreigingen en bouwstenen in beeld gebracht en getoetst. In de tweede fase worden vijf ontwikkelrichtingen uitgewerkt: voor elk thema wordt apart onderzocht en verbeeld wat het betekent voor de bollenstreek wanneer dat thema maximaal de ruimte krijgt. Het is een oefening in extremen: hoe kan binnen één thema zoveel mogelijk productiviteit worden ontwikkeld en welk landschap en ruimtelijk beeld volgen daaruit? De ontwikkelstrategieën worden in werksessies met de partners uitgewerkt en in een publicatie gedeeld. Dit vormt de basis voor een vervolgonderzoek.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Prachtige productielandschappen.

website

generation.energy