<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Onderzoek

Nieuwe Haagse School na 100 jaar

Stichting Nomadisch Paviljoen

€ 14.580

In 2018 is het 100 jaar geleden dat de Nieuwe Haagse School vorm kreeg. Met de manifestatie 'Nieuwe Haagse School na 100 jaar' wil Stichting Nomadisch Paviljoen onderzoeken wat deze stroming betekent in relatie tot de huidige stad en actuele ontwerpopgaven. Dit onderzoek vindt plaats door verdiepend literatuuronderzoek te verrichten in combinatie met publieksactiviteiten, zoals een tentoonstelling, debatten en enkele excursies. Hiermee zet de aanvrager actief in op kennisuitwisseling tussen verschillende stakeholders om te zien hoe het verleden een meerwaarde op kan leveren voor ontwerpoplossingen in de huidige tijd. Dit dient te leiden tot meer engagement van de bewoners en eigenaren voor het bestaande erfgoed in hun omgeving. Voor de ontwikkeling van de inhoud, communicatie en organisatie van de manifestatie wordt samengewerkt met een groot aantal partners in Den Haag. Het project zal bovendien aansluiten bij bestaande publieksdagen. De onderzoeksresultaten zullen in samenwerking met Nai010 Publishers worden uitgegeven.