<
toekenningen

ARO open oproepen → Onderzoek

Nieuwe Kansen voor de Oude IJssel

SMARTLAND landschapsarchitecten

€ 29.900

SMARTLAND Landschapsarchitecten stelt dat er in Nederland de laatste jaren al veel goede voorstellen voor verbeterde, duurzame en circulaire productielandschappen zijn geschreven door landschapsarchitecten. Zij zien dat deze echter vaak niet daadwerkelijk worden geïmplementeerd om technische en financiële redenen of door maatschappelijke weerstand. SMARTLAND onderzoekt met het project Nieuwe Kansen voor de Oude IJssel een vijftal van deze plannen om vast te stellen waarom deze precies zijn stilgevallen en hier lessen uit te leren. Deze lessen passen zij vervolgens toe op hun eigen concrete onderzoek in de regio Oude IJssel in Gelderland om de lessen te vertalen naar een aanpak die tot praktische stappen in de nodige verduurzamingstransitie van het productielandschap aldaar leidt. In dit gebied hebben de ontwerpers al een breed netwerk op basis van eerder onderzoek. Ze werken samen met de gemeente Oude IJsselstreek, lokaal ontwerpbureau Nico Wissing en de agro-economische experts van Delphy uit Wageningen. Na de eerste analyse van de bestaande plannen en hun belemmeringen wordt via een serie gebiedsessies met een brede klankbordgroep, waaronder veel gemeenten in de regio, boeren, bewonersorganisaties en vertegenwoordigers van LTO en de lokale middenstand, een strategische aanpak voor de gemeente Oude IJsselstreek vormgegeven. Dit levert een gefundeerd, maar vooral breed gedragen en daardoor werkbaar advies op voor deze gemeente, als centrale gemeente in de grotere Oude IJsselregio. Dit breed gedragen toekomstbeeld wordt vervolgens vertaald in een effectieve, stapsgewijze ontwikkelstrategie, ook als mogelijk startpunt van een integraal plan voor de hele regio.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Prachtige productielandschappen.

website

www.smartland.nl