<
toekenningen

Nieuwe perspectieven voor een open, ongedeelde en inclusieve woonomgeving

International Social Housing Festival

Nederland kent een rijke traditie in de volkshuisvesting. Door het integraal kijken naar zowel woning als woonomgeving heeft volkshuisvesting bijgedragen aan de versterking van steden. Bovendien levert de traditie een grote hoeveelheid buurten en woongebouwen met een bijzondere buitenruimte op. Het International Social Housing Festival (ISHF) agendeert de toekomst van de huisvestingsopgave, waarbij ontwikkelingen op het gebied van migratie, segregatie, diversificatie en het vervagen van traditionele marktverhoudingen aanleiding vormen de traditie te herijken. Voor een onafhankelijk deelonderzoek naar de toekomst van de huisvestingsopgave stelt het ISHF drie onderzoeksteams samen, bestaande uit opdrachtgevers en ontwerpers. Door middel van een ontwerpend onderzoek analyseren de teams ieder een Amsterdamse buurt. Deze onderzoeken richten zich op het buurtniveau en geven een integrale beschouwing van de woningen en hun woonomgeving. Een klankbordgroep reflecteert op de uitkomsten en voorziet de teams van commentaar. De resultaten staan vervolgens aan de basis van een inhoudelijke presentatie tijdens het festival, waarmee het ISHF vernieuwende perspectieven, strategieën en oplossingen voor een open, ongedeelde en inclusieve woonomgeving wil bieden.


Foto: Siebe Swart