<
toekenningen

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma → 2-jarig Activiteitenprogramma 2021–2022

Nieuwe verbindingen tussen mens en materie

FIBER

€ 260.000

FIBER is een platform voor artistieke producties, waarin actuele maatschappelijke thema's worden onderzocht via de creatieve toepassingen van geavanceerde technologie. FIBER biedt makers en denkers een onderzoeksplek en podium. Hiermee beoogt FIBER bij te dragen aan talentontwikkeling, biedt ruimte voor experiment en onderzoek en draagt bij aan het ontwikkelen van ontwerpstrategieën voor maatschappelijke uitdagingen. FIBER positioneert zich als een toonaangevend en gevestigd platform voor makers waar in gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid de digitale cultuur kan worden onderzocht en opgerekt.

Het tweejarig activiteitenprogramma van FIBER heeft als thema Nieuwe Verbindingen Tussen Mens en Materie. FIBER stelt dat in het post-antropoceen de mens haar handelen in relatie tot haar leefwereld moet gaan zien zonder de mens centraal te stellen. Aan de hand van het thema onderzoekt FIBER hoe de mens nieuwe relaties kan aangaan met haar natuurlijke en technologische omgeving en hoe kunst en ontwerp kunnen bijdragen aan nieuwe perspectieven op de verhouding tussen mens, natuur en technologie.

Het programma omvat een jaarlijks festival, inhoudelijke labs, verscheidene partnerevenementen en presentatie- en reflectie avonden. FIBER heeft een wederkerig systeem voor ogen waarin de labs voeding zijn voor de reflectie en presentatie avonden die op hun beurt weer het jaarlijkse festival informeren. Met de verschillende activiteiten beoogt FIBER verschillende doelgroepen te bereiken variërend van een breed geïnteresseerd publiek voor het festival tot een meer professioneel publiek voor de labs. Deze FIBER labs zijn onderzoek- en ontwikkelomgevingen waarin gedurende een week een diverse groep makers, kunstenaars, ontwerpers en onderzoekers samen werken aan nieuwe projecten en kennisontwikkeling. Deelnemers aan de labs worden geworven via open calls en tijdens de selectie wordt ervoor gezorgd dat er een diverse groep ontstaat. De labs hebben uiteenlopende subthema's zoals Sensing machines, Non-human perfomativity en Sonifying Material Transformations. In alle labs is er aandacht voor technische kennis en vaardigheden, artistieke kennis en verbeelding en theoretische kennis en maatschappelijke analyse. Per lab zijn er verschillende partners betrokken. Tijdens alle labs zullen lezingen, kennisuitwisseling en gesprekken plaatsvinden die in het teken staan van zowel een theoretische als praktische benadering van dekoloniaal denken/handelen en multispecies perspectieven. Het festival bestaat uit een tentoonstelling, audiovisuele performances en muziek, een conferentie en verschillende workshops. Het festival is erop gericht om makers én publiek in contact te brengen met digitale vaardigheden, gereedschappen en urgente maatschappelijke thema's. Dat doet het festival naar eigen zeggen door “een uitdagende omgeving voor unieke ontmoetingen en zintuiglijke ervaringen te bieden”.

website

Foto: Models For Environmental Literacy (2020), Tivon Rice