<
toekenningen

Nieuwe vormen van binnenstedelijke transformatie - Urhahn Urban Design

Omdat de stad van de toekomst voor het grootste gedeelte reeds bestaat richt Urhahn zich in dit onderzoek op de transformatie van binnenstedelijke gebieden. Vanuit de filosofie van de spontane stad wordt naar een goede balans gezocht tussen publieke en private ontwikkelingen die bijdragen aan de kwaliteit van de stad. Daartoe gaat het onderzoeksteam op zoek naar combinaties van bottom-up en top-down strategieën die samen een nieuwe publieke stedenbouw opleveren. Om erachter te komen welke factoren van belang zijn bij het genereren van publieke én private kwaliteit heeft men verspreid over het land tien casestudies geselecteerd die van elkaar verschillen qua gebruik, ligging, eigendom en opdrachtgeverschap. De casestudies zijn onderverdeeld in drie categorieën die overeenkomen met de eigendomssituatie en de rol van de gemeente: privaat/beperkt, deels publiek/gemengd en publiek/dominant. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden om van tijdelijk naar permanent gebruik te gaan, naar de rollen van kleine spelers en naar de betekenis van de openbare ruimte. Het onderzoek bestaat uit 3 fases. Per casestudie wordt eerst een aantal interviews afgenomen met betrokken stakeholders. Input voor de interviews wordt geleverd door een groep meedenkers. Deze groep bestaat uit drie verschillende opdrachtgevers en drie adviseurs op het gebied van financiën, proces en strategie. Tijdens de tweede fase wordt de informatie uit de eerste fase besproken met de groep meedenkers die de overeenkomsten en verschillen tussen de cases beschrijft. Als er informatie ontbreekt of uitgediept moet worden kunnen er aanvullende interviews gepland worden. In de derde fase worden nieuwe, oude en combinaties van strategieën samengebracht en vertaald naar een stedenbouwkundig instrumentarium. Tussentijdse resultaten worden gedeeld op de website van de spontane stad. De uiteindelijke resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd en besproken tijdens een slotsymposium.

Dit project is het resultaat van een eerder vanuit de AARO open oproep 'Stedenbouw Zonder grondopbrengsten' verstrekte startsubsidie ter waarde van €10.000,-