<
toekenningen

Regeling Internationalisering → Open oproep fase 3

No Seat At The Table

Minem Sezgin

€ 20.000

'No Seat At The Table' is een fictieve graphic novel over de lokale en mondiale effecten van gentrificatie op burgers in Turkse en Nederlandse steden. Het boek belicht vier buurten waar dit fenomeen zich voordoet: Piyalepaşa in Istanbul, Ismetpasa in Ankara, De Kolenkitbuurt in Amsterdam, en Lombok in Utrecht. Hierin worden de verschillen zichtbaar, maar ook veel overeenkomsten. Het boek is gemaakt door: schrijver Minem Sezgin en illustratoren Bob Mollema (verhaal Utrecht), Jasmijn de Noord (verhaal Amsterdam), illustrator Rajab Eryigit (verhaal Istanbul) en illustrator Erhan Muratoglu (verhaal Ankara).

Deze follow-up-fase is gericht op het verspreiden van de onderzoeksresultaten en het boek. Het team ontwikkelt het onlineplatform 'The Table' om persoonlijke verhalen en informatie over gentrificatie, de huisvestingscrisis en huisvestingsrechten op internationaal niveau uit te wisselen. Daarnaast organiseert het team een educatief programma met Istanbul Bilgi University, Industrial Design Department en volgen de illustratoren een zeefdrukresidentie van negen weken bij Kapitaal Utrecht, waar zij posters ontwikkelen voor een tentoonstelling. Het boek, uitgegeven door Jap Sam Books, en het online platform worden gepresenteerd bij stadslab RAUM in Utrecht in juli 2021.

website

nl.japsambooks.nl