<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Startsubsidie

non-visueel indoor navigatiesysteem

doggerconcepts

€ 7.500

Simon Dogger constateert uit eigen ervaring dat de strategische indeling en bewegwijzering van (openbare) ruimten vaak weinig of geen auditieve informatie opleveren om voor de visueel beperkte doelgroep zelfstandig een bestemming te bereiken. Zijn doel is dan ook om te werken aan een gelijkwaardige en onafhankelijke beleving van sociale ruimten door het inzetten van een non-visueel navigatiesysteem. Er bestaat reeds een basaal werkend prototype om via beacon-technologie een exacte locatie te bepalen. Met deze technologie als uitgangspunt start de aanvraag een vooronderzoek wat uiteindelijk moet leiden tot een werkend prototype. Hiervoor verricht de aanvrager vergelijkend referentieonderzoek naar bestaande navigatiemethoden, worden nieuwe partners en co-financiers geworven en zal een openbare testruimte worden ingericht met een basaal prototype van de technologie. Voor dit project zijn reeds toezeggingen gedaan door de gemeente Eindhoven, Koninklijke Visio Nederland en Brainport Eindhoven.

website

www.simondogger.nl