<
toekenningen

ARO open oproepen → Onderzoek

Noordoostpolder Productielandschap

Studio Makkink & Bey

€ 30.000

Studio Makkink & Bey opereert behalve vanuit Rotterdam ook al meer dan tien jaar vanuit een boerderij in Kraggenburg in de Noordoostpolder alwaar zij een studio en ontwerp-laboratorium zijn gestart. Daar zien zij hoe de schaalvergroting van agrarische bedrijven in de omgeving steeds meer kleinere boeren (minder dan 36 ha grond) de das omdoet. Het ontwerpbureau wil met het project Noordoostpolder Productielandschap onderzoeken wat er voor nodig is om deze boeren niet alleen te laten overleven maar te laten floreren door middel van agro-ecologische landbouw. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de natuurlijke hulpbronnen en diensten, zonder deze te beschadigen. Deze vorm van duurzame landbouw is echter arbeidsintensief, waardoor meer seizoenwerkers nodig zijn in de productieve maanden in en rondom de zomer. Deze werkers komen veelal uit Oost-Europa en worden vaak slecht behuisd. Studio Makkink & Bey onderzoekt hoe, naast voedsel, het land ook bouwmaterialen zoals stro, hout, hennep en klei kan leveren voor de bouw van flexibele, verplaatsbare 'tiny houses' die beter onderdak bieden. De bedoeling is dat minstens 80% van de materialen voor de huisjes -inclusief inrichting- van het land komt. In dit traject worden drie ontwerpteams gekoppeld aan drie 'kleine' akkerbouwers; buurboeren van wie sommigen al met biodynamische landbouw bezig zijn. De teams voeren vanuit een nieuwe visie van natuur-inclusief landgebruik ontwerpend onderzoekend uit naar materiaal ontwikkeling voor nieuwe bouwproducten. Daarin werken ze samen met Maatschap de Bruijn, ook uit Kraggenburg, die midden in het proces van bedrijfsopvolging zit en op zoek is naar duurzame verdienmodellen. Ook wordt expertise betrokken van onder andere het Louis Bolk Instituut, het waterschap, de gemeente en LTO Noord. Uiteindelijk moet het project leiden tot een eerste bouwplan voor gewassen, ontwerpen voor het werkershuisje en een raming van de haalbaarheid.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Prachtige productielandschappen.

website

www.studiomakkinkbey.nl