<
toekenningen

Regeling Architectuur → Publicatie

OASE Tijdschrift voor Architectuur

Stichting Oase

€ 24.210

OASE is een onafhankelijk, peer-reviewed tijdschrift voor architectuur, gemaakt in de Lage Landen met een internationale reputatie, een onafhankelijke redactie en een brede auteurskring. Sinds 1981 heeft OASE een positie verworven als het medium dat de reflectie op de inrichting van de ruimte centraal stelt. Het tijdschrift kiest bewust een positie tussen geschiedenis, theorie en praktijk. In 2021 focust OASE op één thematische lijn die de drie komende nummers met elkaar verbindt en ze overstijgt. Dit is het kernbegrip 'environment', wat in de voorbije decennia in grote mate ons denken, praten en handelen over architectuur bepaalde. Vaak wordt het echter, volgens de aanvrager, te eenzijdig opgepakt. OASE wil het begrip verbreden door het te koppelen aan territorium en grondgebruik (OASE#110); aan de veelzijdige ruimtes van het museum (OASE#111) en aan de esthetiek van duurzaamheid (OASE#112). Via haar call for papers biedt het tijdschrift de gelegenheid aan onderzoekers om hun werk te publiceren en uit te wisselen met anderen. De themanummers nodigen die onderzoekers uit om de link met de praktijk op te zoeken. Voor het uitwerken van de edities wordt gewerkt met een algemene redactie en per nummer met een kernredactie waarin wordt gezocht naar uiteenlopende perspectieven. De uitgaven worden als papieren publicaties verspreid, maar zijn ook terug te vinden op het digitale platform. Er wordt de ambitie uitgesproken om dit in 2021 verder uit te breiden en te kijken naar de ontwikkeling van meer onlineactiviteiten.

website

www.oasejournal.nl