<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Publicatie

OASE, tijdschrift voor architectuur

Stichting Oase

€ 23.930

OASE is een vaktijdschrift waarin een reflectieve en kritische houding over architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur centraal staat. Het positioneert zich op het raakvlak van de academische wereld en de beroepspraktijk. Jaarlijks worden drie themanummers uitgegeven. OASE's komende jaargang focust op de vele complexe relaties tussen de architectuur en de ons omringende wereld en richt zich op de materialisatie van stromen, gedachten en dingen. Zo focust OASE#104 op het begrip metabolisme waarbij de letterlijke materialisatie van bepaalde stromen in de stad (zoals voedsel, water en energie) wordt onderzocht. OASE#105 stelt de architectuurtekening als essentieel onderdeel van het ontwerpproces centraal. In haar specifieke vormen, formaten en materialiteit maakt de tekening het de architect mogelijk om ontwerpideeën te materialiseren. Welke rol speelt de tekening in tijden van digitale productie? OASE#106 onderzoekt de manier waarop het werk van filosofe Hannah Arendt politieke betekenis geeft aan de architectuur. Het onderzoekt de symbolische waarde van architectuur voor haar directe omgeving. De vormgeving van OASE is in handen van Karel Martens en voor de productie, promotie en distributie wordt met NAi/010 uitgevers samengewerkt.

website

www.oasejournal.nl