<
toekenningen

Regeling Architectuur

OASE Tijdschrift voor architectuur en stedenbouw

Stichting Oase

€ 24.000

'OASE' is een onafhankelijk, 'peer-reviewed' tijdschrift voor architectuur, gemaakt in de Lage Landen, maar met een internationale reputatie, een onafhankelijke redactie en een brede auteurskring. In 2020 focust 'OASE' op één thematische lijn die de komende drie nummers met elkaar verbindt. In een periode waarin de maatschappij wordt gekenmerkt door een groeiende mate van versnelling, zet 'OASE' in op de gelaagdheid van de geschiedenis. De aanvrager focust daarbij expliciet op de rol van de geschiedenis bij het maken van, en praten over architectuur: door de gelaagdheid van de geschiedenis te agenderen in het tekenen van een evoluerend landschap (#107), door de architectuurgeschiedenis te analyseren als het aaneenrijgen van argumenten die projecten een bestaansrecht geven (#108); door architectuurpraktijken te bespreken die het historisch canon verbreden en een interesse vertonen in referenties voorbij die van de moderne beweging zoals historische typologieën, compositie- en ornamentele principes en traditionele bouwmethoden (#109). 'OASE' biedt naast de stukken van een redactie ook ruimte voor onderzoekers om gerelateerde papers in te sturen. De vormgeving is in handen van Karel Martens en NAi010 verzorgt de distributie.

website

www.oasejournal.nl