<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Publicatie

Objectief Nederland, veranderend landschap 1974-2017

Stichting nai010 uitgevers

€ 18.401

'Objectief Nederland, veranderend landschap 1974-2017' is het resultaat van een kunstproject dat Reinjan Mulder in 1974 uitvoerde en de herhaling van dat project door fotografe Cleo Wächter in 2017 in opdracht van het College van Rijksadviseurs. Mulder legde in 1974 Nederland vast volgens strenge regels die de objectiviteit van de foto's moesten waarborgen. Hij plaatste een raster over de kaart van Nederland en maakte op de 52 ontstane rasterkruispunten foto's. Voor het herfotografieproject fotografeerde Cleo Wächter alle 52 locaties opnieuw op dezelfde wijze. Doel van dit project is om met een publicatie en een bijbehorende website de twee fotoseries te ontsluiten voor een groot publiek, om zo inzicht te bieden in de huidige staat en de verandering van het Nederlandse landschap in de afgelopen 45 jaar. Daarnaast zal het fotografisch werk worden aangevuld met inhoudelijke essays en interviews met enkele experts, waardoor het werk tegelijkertijd een kritische noot plaatst bij het gebruik van (kunst)fotografie in de wetenschap. Het boek dient tevens als startpunt voor een mogelijke nieuwe ronde herfotografie in de toekomst.

website

www.naibooksellers.nl