<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Startsubsidie

Obroni wa wu

Linda Valkeman

€ 7.500

Ontwerper Linda Valkeman stelt dat westerse kledingdonatie een grote groei van de second-hand kledingindustrie veroorzaakt op het Afrikaanse continent. Met het project wil zij samen met stijl-antropoloog Carmen Hogg en fotograaf Francis Kokoroko het fenomeen 'Obroni wa wu', of 'Death White Men's Clothing', onderzoeken in de context van Accra (Ghana). Daarbij gaan zij in op het leven en sociale impact van de tweedehands kleding in relatie tot het verleden, het heden en de toekomst. Het onderzoek wordt aangepakt volgen de methode Design Thinking en resulteert in een artistieke reflectie vanuit verschillende disciplines, waaronder mode en textielontwerp, video, fotografie, styling en schilderwerk. Bij dit onderdeel worden ook tien lokale ontwerpers en een groep studenten gevraagd om een artistieke reactie te geven op 'Obroni wa wu'. Uiteindelijk worden verschillende reflecties bij elkaar gebracht als nieuw narratief, in tekst en in beeld. Het project is gebaseerd op een eerder veldonderzoek naar de impact van gedoneerde kleding in Accra. De startsubsidie wordt aangevraagd om twee fases van het design thinking-proces uit te voeren, namelijk 'define' en 'ideate'. De resultaten worden in woord, beeld en ontwerp gepresenteerd op een website die als een digitaal platform dient.

website

dailylinda.com