<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Presentatie

Obroni wa wu - Dead White Man's Clothing

Linda Valkeman

€ 13.185

Het project 'Obroni wa wu', ook wel 'Dead White Man's Clothing' genoemd, is een doorlopend multi-mediaal project van ontwerper Linda Valkeman en onderzoeker Carmen Hogg over het proces en de impact van gedoneerde tweedehands kleding aan Afrika. Zij stellen dat in Nederland een positieve perceptie heerst van de gedoneerde kleding aan landen in Afrika, maar dat er weinig kennis en communicatie bestaat over wat er gebeurt met de kleding en welke impact het heeft op de ontvanger. Eerder ontvingen Valkeman en Hogg een startsubsidie om vooronderzoek te doen in Accra. Daar hebben ze acht creatieven gevraagd om hun visie op de sociale impact van de gedoneerde kleding te verbeelden. Met de vervolgsubsidie willen zij het onderzoek in Nederland vervolgen en resultaten van beide onderzoeken samen presenteren. Het is volgens hen essentieel om binnen het onderzoek het perspectief van zowel de ontvanger als de zender op te nemen. Het vervolgonderzoek wordt ook ingezet voor een video-trailer, fotodocumentaire, interviews met donateurs en voor de samenwerking met Sympany, Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam in het kader van een awareness-campagne.

website

dailylinda.com