<
toekenningen

Regeling Architectuur → Publicatie

Observatorium (1995–2025) (werktitel)

Stichting nai010 uitgevers

€ 24.321

Stichting nai010 uitgevers vraagt subsidie aan voor de publicatie 'Observatorium (1995–2025)'. De publicatie geeft een overzicht van dertig jaar kunst in de openbare ruimte aan de hand van casestudies uit het oeuvre van Observatorium. In elf thematische hoofdstukken worden ervaringen, kennis en lessen van kunstenaars, opdrachtgevers en gebruikers uitgediept. De vier kunstenaars van Observatorium vertellen over de kunst om werken van verbeelding in zulke uiteenlopende werelden als de snelweg, het stadspark of een rivierlandschap in te passen en tot icoon van onze tijd te maken. De discipline kunst in de openbare ruimte is volgens Observatorium mede een categorie van de inrichting van steden en landschappen én vast onderwerp van maatschappelijk discours. Maar de discussie erover lijkt aan de discipline van beeldende kunst voorbehouden. Observatorium wil duidelijk maken dat hun werk is ingebed in architectuur- en landschapsdisciplines en geëngageerd burgerschap. Het debat en de reflectie over kunst in de openbare ruimte is daarom mede een opgave van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur en burgerparticipatie. Het boek presenteert de essentie van hun kunst tegen de achtergrond van de grote opgaven waar de wereld voor staat en waar Observatorium direct mee te maken heeft: duurzaamheid, natuurbescherming, mobiliteit en ecologie. Hoe kunnen hun inzichten vanuit de kunsten perspectief bieden voor stadsmaken, landschapsinrichting en plaatsmaken? Sandra Smets is als auteur en redacteur bij de publicatie betrokken. Naar aanleiding van de publicatie zal er een publieksprogramma worden georganiseerd.

website

www.nai010.com