<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

Oddstream

€ 24.430

Oddstream is een platform en productiehuis dat zich richt op kunstvormen op het snijvlak van beeldende kunst, vormgeving en technologie. In 2017 is de van oorsprong Nijmeegse organisatie van plan om een activiteitenprogramma te organiseren in buurstad Arnhem. Het programma met het thema 'Nieuwe Verlichting' omvat de volgende onderdelen: twee artist-in-residences, waarin makers nieuw werk produceren (Odd Stay), twee bijeenkomsten met lezingen op het snijvlak van kunst, digitale cultuur en technologische innovaties (Odd Talks), een expositie met lichtkunst in de Eusebiuskerk in Arnhem, waarin installaties uit binnen- en buitenland te zien zullen zijn en workshops kunst en technologie voor kinderen en jongeren (Odd Junior). Om dit te realiseren werkt Oddstream samen met verschillende partners, waaronder KunstLab Arnhem, Studio Halfvol, Studio Roos Meerman, Studio Parr Geng en AVnode, een internationaal netwerk voor audiovisuele kunst. De belangrijkste doelstelling van de organisatie is om de zichtbaarheid van mediakunst in Gelderland te vergroten en publieke belangstelling te bevorderen. Hiernaast beoogt zij het productieklimaat op het gebied van digitale cultuur in Gelderland te stimuleren en het netwerk van Gelderlandse makers te vergroten.

website

oddstream.nl