<
toekenningen

Regeling Vormgeving

Ode aan de Twijfel

Stichting Young Designers & Industry

€ 15.000

'Ode aan de Twijfel' is een interdisciplinair programma's waarmee twijfel in onze maatschappij in een nieuw en positief licht wordt gezet. Het is een initiatief van social designer Madelinde Hageman en kunstenaar en kunstvakdocent Saskia van Broekhoven vanuit Stichting Young Designers. Hun visie is dat twijfelen het begin is van mogelijke nieuwe perspectieven op sociale vraagstukken en dat radicale twijfel het zoeken naar antwoorden op fundamentele vragen stimuleert. Ze werken samen met professionals uit verschillende vakgebieden en culturele instellingen TENT in Rotterdam en Framer Framed in Amsterdam. Vormgegeven als een social design proces, zal door middel van participatie kunst en performances een publiek worden uitgedaagd om een nieuw perspectief op de twijfel te ontdekken. Voor het ontwerp van het gehele programma baseren Hageman en Van Broekhoven zich op de Frame Creation methode van Kees Dorst (2015). De jongeren en de kunstenaars gaan aan de slag met hun persoonlijke levensvragen en vraagstukken die voortkomen uit wat hen bezighoudt in de samenleving. De kunstenaars, ontwerpers en filosofen zorgen samen met de jongeren voor een vertaling van deze vraagstukken in een artistieke vorm, waarbij ruimte voor de twijfel de leidraad is. Vervolgens worden de participatie kunstwerken en performances zichtbaar en ervaarbaar gemaakt voor publiek. Op die manier wordt een nieuw beeld gecreëerd naar aanleiding van vraagstukken. De vier kunstenaars die deelnemen aan het programma zijn; MOHA projects (Alice Pons en Olivia Reschofsky), Kevin Osepa, Aukje Dekker en Efrat Zehavi. Daarnaast zijn woordkunstenaars Jörgen Gario, Joost van Kersbergen en Fouad Lakbir betrokken om vanuit een andere discipline - de taal- de 'twijfel' te belichten. De filosofen Tim de Mey en Kamel Essabane gaan in gesprek over de twijfel vanuit de filosofie. De kunstenaars en filosofen zijn gekozen om hun werkwijze en participatieve werk en/of sociale vraagstuk van waaruit ze werken. Gedurende het traject worden ervaringen en inzichten vertaald naar een document voor social design professionals, het onderwijs en (kunst) educatieve omgevingen in Nederland. Het document gaat in op het social design proces en de participatieve werkwijze van de kunstenaars. De kunstmanifestatie en het pakket zorgen ervoor dat het social design proces en de waarde van 'twijfelen' als methode inzichtelijk en toepasbaar wordt gemaakt voor anderen. 'Ode aan de Twijfel' loopt van oktober 2020 tot oktober 2022.