<
toekenningen

Deelregeling Festivals → Festival

Oerol Festival: Living Lab

€ 50.000

Op het Terschellings Oerol Festival voor landschapstheater zijn tien dagen lang 36 theatervoorstellingen, twintig expeditieprojecten (van land art tot multidisciplinaire installaties), muziek- en straattheateracts te bezoeken. Daarnaast wordt sinds enkele jaren een ontmoetings- en verdiepingsprogramma aangeboden om het publiek van meer contextplaatsing te kunnen voorzien. Een van de hoofdthema's, die het festival de laatste jaren voert, is 'Sense of place' over culturele landschapsontwikkeling. Het betreft ingrepen of ontwikkelingen in de natuur of natuurbeheer die worden gekoppeld aan kunstenaars, landschapsarchitecten, vormgevers, wetenschappers en opleidingen om zo tot andersoortige projecten te komen die maatschappelijk relevante vraagstukken in de breedte onderzoeken en zichtbaar maken. Momenteel staan er tien 'Sense of place'-projecten in de steigers, verspreid over de waddenkust. Het Oerol Festival fungeert als lab voor deze projecten: proeves, prototypes en onderzoeksstappen worden als tijdelijke locatie getoond en getest met samenwerkingspartners en het publiek. Voor de editie van 2016 vraagt de organisatie aan om een projectleider en producent aan te stellen en om onderzoek te kunnen doen om met minimaal zeven architecten en ontwerpers een Living Lab met workshops, residenties, design-sessies en locatiebezoeken op te zetten. Uit de eerste onderzoeken dienen vijf concrete plannen voort te komen die samen het Living Lab gaan vormen tijdens het festival. Eerste geselecteerde partijen hiervoor zijn Afdeling Buitengewone Zaken en gebied-b.

foto: Catrinus van der Veen. Het verbeeldt een van de Sense of Place projecten van Oerol 2015: Zeven Streken, gemaakt door Marc van Vliet.

website

oerol.nl