<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Website / applicatie

OLAV

Sample Paradijs

€ 26.000

In het project 'OLAV' (Open Live AV) ontwikkelt Hofs samen met muzikanten, AV makers en creatieve technici software om muziek te kunnen visualiseren. De software bestaat uit een groeiende verzameling plug-ins met visuele algoritmes om beeld te bewerken en te produceren. De plug-ins werken binnen de populaire muziekproductie software Ableton Live. De aanvrager stelt dat voor de visualisatie van muziek en de productie van visual music, een artiest/kunstenaar ongeremd, intuïtief, live met beeld én geluid tegelijk moet kunnen werken. Goede tools die deze twee creatieve disciplines met elkaar verenigen zijn schaars. Parallel aan de software ontwikkeling worden activiteiten opgezet om makers te inspireren en op weg te helpen. Een belangrijk onderdeel van OLAV vormt de applicatie die de algoritmes uitvoert (video rendering). Hiervoor wordt de render engine van het eerder ontwikkelde EboSuite toegankelijk voor open-source algoritmes.