<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

On Chain My Art

Suzanne Wallinga

€ 7.500

Digitale kunst wordt sinds haar ontstaan achtervolgd door vragen over commerciële waarde, authenticiteit, eigendom en schaarste. Recente ontwikkelingen in de platformeconomie maken deze vragen alleen maar relevanter. Het project 'On Chain My Art' gaat om een vooronderzoek voor een nieuwe, grootschalige tentoonstelling, waarbij Suzanne Wallinga zich richt op de sociale en artistieke implicaties van capital platforms, labour platforms en NFTplatforms.

website

suzannewallinga.nl