<
toekenningen

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken → Programma

On The Fly

Stichting Creative Coding Utrecht

€ 20.000

Creative Coding Utrecht is onderdeel van een internationaal consortium gericht op het stimuleren, onderzoeken en uitwisseling van de praktijk van live coding in Europa. De Nederlandse live coding scene is de laatste jaren sterk gegroeid en kenmerkend zijn de verschillende toepassingen binnen de muziekindustrie, podiumkunsten, grafisch ontwerp sector en de gamecultuur. Met het project 'On The Fly' wil Creative Coding Utrecht deze diversiteit zo scherp mogelijk vatten en de gemeenschap van Nederlandse makers in kaart brengen. Het Nederlandse veld kan hierdoor voor buitenlandse partners beter worden ontsloten en gekoppeld worden aan de vraagstukken van het Europese samenwerkingsproject. Internationale partners in het consortium zijn onder meer ZKM (Karlsruhe), Hangar (Barcelona) en Ljudmila (Slovenië). Concrete resultaten zijn onder meer een mapping van makers, communities en Nederlandse culturele instellingen voor wie het onderwerp live coding relevant is (met daarbij extra aandacht voor instellingen buiten de randstad), daaruit een diverse selectie van makers en instellingen maken die relevant zijn om in de context van het consortium te koppelen aan internationale partners en een online publicatie ontwikkelen waarin de resultaten van de mapping worden gedeeld.