<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Startsubsidie

Onderzoek Jakoba Mulder (1900-1988)

Studio Linda Vlassenrood

€ 7.500

Architect en stedenbouwkundige Jakoba Mulder (1900-1988) was één van de eerste vrouwen die als bouwkundig ingenieur afstudeerde aan de Technische Hogeschool in Delft. In 1930 kwam zij als eerste vrouwelijke architect in dienst bij de afdeling stadsontwikkeling van de Gemeente Amsterdam, waar zij een belangrijke rol vervulde bij de uitwerking van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) dat na de Tweede Wereldoorlog grotendeels werd uitgevoerd. In 1958 zou zij Cornelis van Eesteren opvolgen en de afdeling zelf gaan leiden. Linda Vlassenrood vindt het hoog tijd dat er meer aandacht komt voor het werk van Mulder en start een onderzoek naar de bijdrage van Jakoba Mulder aan de Nederlandse stedenbouw met het doel hier uiteindelijk een publicatie van te maken. Voor dit project wordt samengewerkt met medewerkers van het Stadsarchief Amsterdam en de afdelingen Monumenten en Archeologie en Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam.