<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Onderzoek Koele Plekken in de Rotterdamse Buitenruimte

Defacto Urbanism i.s.m. gemeente Rotterdam

€ 29.550

Klimaatverandering en verdichting van het stedelijk gebied zorgen ervoor dat steden steeds warmer worden; het 'urban heat island effect'. Rotterdam wil inzetten op het grootschalig vergroenen van de buitenruimte zodat alle inwoners van de stad dichtbij huis verkoeling kunnen vinden. Door een kansen en prioriteitenkaart voor 'Koele Plekken in de Rotterdamse Buitenruimte' te ontwikkelen wordt de basis gelegd voor het, vanuit de uitvoeringsstrategie van het programma WeerWoord, opschalen van het aantal koele buitenruimtes in Rotterdam.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie #1.

website

d.efac.to