<
toekenningen

Onderzoek naar robuust watersysteem in combinatie met kringlooplandbouw op de hogere zandgronden

H+N+S Landschapsarchitecten en Feline Verbrugge

Feline Verbrugge is landschapsontwerper en in het bijzonder geïnteresseerd in landschapsherstel door de combinatie van regeneratieve voedsellandschappen en natuurontwikkeling. Samen met H+N+S richt ze zich op een ontwerpend onderzoek naar een robuust watersysteem in combinatie met kringlooplandbouw op de hogere zandgronden.

website H+N+S Landschapsarchitecten
LinkedIn Feline Verbrugge