<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Startsubsidie

Onderzoek nieuwe beeldroman Tim Enthoven

Tim Enthoven

€ 7.500

Na de romans 'Binnenskamers' en 'The Tiny Tim', doet illustrator Tim Enthoven inhoudelijk en visueel onderzoek naar een nieuwe beeldroman. Hoewel zijn eerdere romans uitgesproken zelfreflectief waren, richt Tim Enthoven zich hierin meer naar buiten. In het inhoudelijk onderzoek focust Tim Enthoven zich op de thema's die hem bezighouden: 'Non Identity & Antinationalisme', 'Anti-humanisme', 'Mentale vertekening /identiteit', 'Perspectische schalen', 'Antropo technieken', 'Psychogeografie' en 'Vinex wijken'. In het visueel onderzoek experimenteert Tim Enthoven met narratief, esthetiek en communicatie. Zijn uitgangspunt is het principe 'form follows function' waarin het narratief op bepaalde momenten vraagt om een specifieke beeldtaal. Tim Enthoven omschrijft het beoogde resultaat van het experiment als een mix van uitgesproken, absurde beelden die stevig gegrond zijn in de realiteit. Daarnaast brengt hij in deze roman kleur aan met verf, wat hij gewoonlijk digitaal doet. Verder worden zijn tekeningen niet gescand, maar middels fotografie verwerkt in het boek.

website

www.timenthoven.nl