<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Onderzoek 'Space Garments' en afgeleide draagbare kleding

Antoine Peters

€ 7.500

Antoine Peters geeft aan steeds kritischer geworden te zijn over de overproductie in het modesysteem. Hierdoor voelt hij een sterke ambitie om als ontwerper een nieuw pad in te slaan. Al sinds zijn studie modevormgeving heeft Peters ideeën over zogenaamde 'space garments', ruimtelijke installaties waarin kleding en ruimte in elkaar overvloeien. Peters ziet in deze ruimtelijke presentaties een kans om mensen letterlijk en figuurlijk op een andere manier tegen mode aan te laten kijken. In plaats van modecollecties te presenteren tijdens een catwalk show en te verkopen aan winkels wil Peters ruimtelijke installaties creëren, die samen met een afgeleid draagbaar product op een (museaal) voetstuk worden geplaatst. Op deze wijze beoogt Peters een herwaardering voor het kledingstuk te bewerkstelligen. Het draagbare kledingstuk zal een afgeleide van de 'space garment' zijn en in gelimiteerde oplagen worden gemaakt. Tijdens de startsubsidie wil Peters zijn ideeën rondom deze collectie verder onderzoeken en op zoek gaan naar de juiste partners voor het vervolgtraject. De startsubsidie zal leiden tot een plan om een 'space garment' en draagbaar product te realiseren, waarmee Peter een nieuw geluid wil laten horen binnen het modelandschap.

website

www.antoinepeters.com