<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

Onderzoek werkmethodes WomenMakeTheCity

Marthe Singelenberg Urban Anthropology

€ 7.500

WomenMakeTheCity (WMTC) adviseert vanuit een intersectioneel, feministisch perspectief over de sociaal-fysieke leefomgeving van de stad en doet dit door gemarginaliseerde groepen een stem te geven in besluitvorming. De organisatie werd in 2018 in het leven geroepen en droeg met een Vrouwenadviesraad bij aan het opstellen van de Omgevingsvisie Amsterdam 2050. Momenteel is WMTC betrokken bij projecten in Amsterdam Zuidoost en Nieuw-West. De aanvrager maakt gebruik van de Just City Index van Toni Griffin, een methodiek voor het ontwikkelen van een rechtvaardige stad, die naar de Nederlandse context is vertaald. In samenwerking met architectenbureau Studio L A wordt op basis van deze methodiek tevens gewerkt aan een ontwerpmethode voor de openbare ruimte, zodat er naast adviezen ook ontwerpvoorstellen aangedragen kunnen worden. De aanvrager wil via deze startfase verdiepend onderzoek doen naar haar werk- en ontwerpmethodes. Het onderzoek zal resulteren in een handboek dat in de vervolgfase nader wordt uitgewerkt.